logo

Wyniki rekrutacji na II edycję kursów z ICT.

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (aktualizacja na dzień 18.04.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w metodyce nauczania języków obcych (lista rankingowa) Do udziału w Projekcie zakwalifikowały się wszystkie osoby aplikujące, które są nauczycielami czynnymi zawodowo, zatrudnionymi na Czytaj dalej →

logo

Wolne miejsca na wybrane formy kształcenia !

Informujemy, że aktualnie posiadamy jeszcze wolne miejsca w następujących formach kształcenia: * studia podyplomowe  z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, * kurs doskonalący „Lider zespołów przedmiotowych”, * kursy doskonalące z wykorzystania ICT w dydaktyce: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  zawodowych oraz w metodyce nauczania języków obcych, * kursy instruktorskie z pływania i piłki nożnej.   W związku z Czytaj dalej →

logo

Przypomnienie o oddelegowaniu pracowników na kursy wykorzystania nowoczesnych technologii!

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WKP skierował do wszystkich Partnerów uczestniczących w module e-Edukacja oraz placówek niepublicznych pismo znak SI-II.433.2.163.2013 z dnia 01.12.2013 r. (Pismo), w którym zamieszczono prośbę o wydelegowanie minimum jednego pracownika z danej placówki do uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez KPCEN w Toruniu w ramach projektu „Klucz do uczenia II Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na I edycję kursu doskonalącego Lider zespołów przedmiotowych!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu listy rankingowej na następującą formę kształcenia: – Kurs doskonalący Lider zespołów przedmiotowych (lista rankingowa) (aktualizacja na dzień 18.04.2014r.) Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 100 osób. Warunkiem udziału w kursie było posiadanie statusu nauczyciela czynnego zawodowo zatrudnionego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Na liście niezakwalifikowanych znalazły się osoby, które Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na kursy instruktorskie!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (zaktualizowane w dniu 18.04.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs instruktora piłki nożnej (lista rankingowa) – Kurs instruktora pływania (lista rankingowa)  Kurs instruktora unihokeja (lista rankingowa) Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało: – 76 osób na kurs piłki nożnej – 101 osób na kurs pływania – 30 Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz na studia podyplomowe Dyrektor jako lider oświaty!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych na następujące formy kształcenia: – Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (lista rankingowa) Lista uczestników I edycji , osób zakwalifikowanych na II edycję, osób niezakwalifikowanych oraz rezygnacji (lista) – Studia podyplomowe Dyrektor jako lider oświaty (lista rankingowa) (aktualizacja na dzień 18.04.2014r.) Do udziału w Projekcie w ramach Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na I edycję kursów z ICT oraz studia podyplomowe.

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (aktualizacja na dzień 17.01.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce przedmiotów zawodowych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w metodyce nauczania języków obcych (lista rankingowa) – Studiach podyplomowych z Czytaj dalej →

logo

Zakończenie rekrutacji !

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2013 roku zakończono proces rekrutacji uczestników projektu. Obecnie trwają prace komisji rekrutacyjnej, która każdy z nadesłanych Formularzy oceni pod względem formalnym i merytorycznym a następnie utworzy listę rankingową. Każdy z Państwa otrzyma informacje zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie tego, czy zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Jednocześnie Czytaj dalej →

Fotorelacja z konferencji inaugurującej projekt – Bydgoszcz 30.09.2013 r.

Fotorelacja z konferencji inaugurującej projekt – Włocławek 04.10.2013 r.

Strona 1 z 212